NYELVTANULÁS KÜLFÖLDÖN 20 229-7964, 20 574-5172

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy A.M. MASTERCLASS Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1073 Budapest, Peterdy u 23. II. em. 2.; Cégjegyzékszám: 01 09 713040; Adószám: 12980064-2-42) által a www.insideword.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: A.M. MASTERCLASS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1073 Budapest, Peterdy u 23. II. em. 2.
Telefonszám: +36 1 269 0559
Email cím: info@masterclass.hu

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 A hírlevélre történő regisztráció, illetve az ajánlatkérő űrlap kitöltése során a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím
  • Életkor

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése, ezekről szóló tájékoztatás és ajánlat nyújtása, oktatóanyagok és hírlevelek küldése a felhasználóknak.

4.4 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók számítógépének azonosítása és a felhasználói élmény növelése.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 Ajánlatkérés esetén a személyes adatok kezelésére az ajánlat elküldése érdekében szükséges ideig, de legkésőbb a személyes adatok felhasználó által kezdeményezett törléséig tart. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

5.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, vagy a személyes adatainak a felhasználó által kezdeményezett törléséig kerülnek tárolásra a rendszerben. A sütik („cookies”) törlését a felhasználó az internetböngészőjének megfelelő részéből kezdeményezheti.

5.3 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 Az Adatkezelő a www.insideword.hu internetes oldal üzemeltetése során a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Klikkmánia Kft 2013 Pomáz Katona Sándor utca 8.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: A.M. MASTERCLASS Korlátolt Felelősségű Társaság 1073 Budapest, Peterdy u 23. II. em. 2.
Email: info@masterclass.hu

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.insideword.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.


Kérd személyre szabott árajánlatunkat!

Válogass kedvedre tanfolyamaink közül!